Σε περίπτωση που υπάρχει απώλεια αντικαθιστούμε το ψάρι, φυτό, ασπόνδυλο ή κοράλι που χάθηκε άμεσα. Απλά στείλε την φωτογράφια του στη σακούλα στο info@aquavivere.gr την στιγμή της παραλαβής του δέματος και θα αποσταλεί την επόμενη μέρα.

Δεν γίνεται αντικατάσταση ψαριών μετά το πέρας 24 ωρών από τη στιγμή της παραλαβής.